Veronauka

Časovi veronauke održavaju se subotom od 10:00 do 12:00 časova, osim u periodu školskih raspusta. Nastava se održava u prostorijam Crkvene opštine – Minhen
(Hram svetog Jovana Vladimira, Putzbrunner Str. 49, D – 81739, München – Perlach; Telefon: 089/637-8458 i 089/637-8622; faks 089/625-5095)


Dragi roditelji i učenici, draga naša deco duhovna

Bliži se dan kada počinje školska godina i veronauka u prostorijama našeg crkvenog centra. Prilikom polaska u školu pravite izbor za dalje školovanje i vaspitanje deteta. Razmislite dobro, na vama i na vašem detetu je velika odgovornost. Vaš izbor ili savet će možda suštinski opredeliti životni put vašeg deteta.

U ime naše svete Crkve upućujemo vam stoga ovo pastirsko pismo sa namerom da vam pomognemo u donošenju važne odluke u vašem životu i u životu vašeg deteta.

Mi kao Crkva, zajedno sa vama roditeljima, a uz pristanak vaše dece, pozvani smo danas više nego ikada, da vaspitavamo decu za bolje sutra i njihovo i naše. Ako to mi ne uradimo, tj. ako ne vaspitamo decu u duhu osnovnih istina naše vere, uradiće neko drugi, ali na drugim osnovama koje su ubek pogubne za decu.

Na kakvim to osnovama Crkva želi da vaspita svoju i vašu decu?

Crkva polazi od toga da je čovek ikona Božija. Bog je stvorio čoveka po svome liku kao ličnost, tj. kao apsolutno i neponovljivo biće da bi se preko njega projavljivao u svetu. To je, pre svega, suština naše vere otkrivene u Isusu Hristu, Sinu Božijem koji je postao čovek i koji je prisutan preko ljudi u Liturgijskoj zajednici. Poštujući i voleći čoveka, poštujemo i volimo Boga. Čovek i Bog su neodvojivi jedan od drugog.

Prvi i osnovni cilj katihizisa jeste da uputi našu decu, buduće generacije ovog naroda, na drugog čoveka kao na ličnost, na neprocenjivo blago od koga zavisi i naš život. Međutim, to se ne može otkriti kod čoveka drugim metodama osim kroz zajednicu ljubavi s njim. Kada nekoga volimo, onda otkrivamo da je on za nas ličnost, najvrednije biće koje se ničim ne može zameniti. Samo ljubav prema čoveku otkriva u njemu ikonu živoga Boga, kao i to da je čovek najvrednije biće na svetu.

Drugi zadatak veronauke jeste da uputi decu na zajednicu sa Bogom u Hristu, jer se jedino u zajednici sa Bogom može ostvariti besmrtnost za čoveka i stvorenu prirodu kao buduće vaskrsenje iz mrtvih. Besmrtnost svako biće želi, a pre svega čovek koji je nje jedino i svestan. Bez ostvarenja ovog cilja nije moguće ostvariti ni prethodni cilj.

Život ima pravog i istinskog smisla samo onda kada dete upozna Boga kroz usavršavanje u istinama Njegove spasonosne nauke.

Takva zajednica sa Bogom se može ostvariti jedino u Liturgiji kao zajednici sa drugim ljudima, zato što se Bog otkriva jedino u Hristu kao čoveku, a Hristos prisustvuje jedino u Liturgiji i kroz Liturgiju. U oblikovanju naše budućnosti učestvujemo svi, vi deco, vi roditelji, država preko škole i mi kao Crkva. Jedino svi zajedno možemo stići do cilja.

VAŠI SVEŠTENOSLUŽITELJI SVETOG HARAMA JOVANA VLADIMIRA U MINHENU.

Ovde možete pogledati i odštampati: prijava za polaznike veronauke